pochmurnie
15°
14°
czwartek
Reklama
ZOL w Łodzi
Zawiadomienie o oprysku drzewostanów na osnuję gwiaździstą
22 kwietnia 2024 r. | 11:55
0

Nadleśnictwo Herby poinformowało o przeprowadzeniu zabiegów ograniczania liczebności populacji osnui gwiaździstej z zastosowaniem środka ochrony roślin. Powtarzające się wzmożone i masowe wystąpienia osnui gwiaździstej stanowią główne zagrożenie dla starszych drzewostanów sosnowych Nadleśnictwa Herby.

Osobliwością pojawów tej błonkówki jest ich wyjątkowa długotrwałość i permanentne utrzymywanie się w opanowanych przez nią drzewostanach. Wzmożone i masowe pojawy osnui gwiaździstej trwają zazwyczaj tak długo, jak okresy pozostawania jej w fazie latentnej (stanie normalnym).

Głównym celem planowanych zabiegów ochronnych jest niedopuszczenie do pogłębienia depresyjnej sytuacji drzewostanów wskutek żerów prześwietlających i pełnych (osłabionych głębokim deficytem wodnym w następstwie anomalnie ciepłych i suchych sezonów wegetacyjnych ostatnich lat. Odstąpienie od ich wykonania, może doprowadzić do silnej defoliacji lub gołożerów, skutkujących zachwianiem trwałości zagrożonych i osłabionych drzewostanów.

Zabiegiem ochronnym objęte zostaną drzewostany sosnowe na łącznej powierzchni 32 ha, w leśnictwach: Lubockie – 12,85 ha; Lisów – 8,25 ha i Kochanowice – 10,90 ha, położone w zasięgu terytorialnym gminy Kochanowice. Do ograniczania liczebności larw osnui gwiaździstej użyty zostanie środek ochrony roślin o nazwie handlowej MOSPILAN 20 SP (substancja czynna: acetamipryd).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *