pochmurnie
19°
13°
wtorek
Reklama
Wójt na naradzie w KPP w Lublińcu
21 lutego 2024 r. | 06:31
0

W budynku Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu odbyła się narada podsumowująca ubiegłoroczną działalność policjantów. W odprawie uczestniczyli m.in. włodarze miast i gmin powiatu lublinieckiego z wójt Iwoną Burek na czele.

Naradę rozpoczął Naczelnik Wydziału Prewencji złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Lublińcu podinsp. Dariuszowi Gajzlerowi. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu przywitał zaproszonych gości oraz zgromadzonych na sali policjantów i pracowników cywilnych.

W pierwszej części spotkania, szef lublinieckich funkcjonariuszy przypomniał priorytetowe zadania dla służb policyjnych, do których należy między innymi efektywna współpraca ze społeczeństwem, zwalczanie określonych zagrożeń czy poprawa bezpieczeństwa na drogach. Na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej komendant, omówił wyniki pracy i stopień realizacji zadań przez funkcjonariuszy w minionym roku, jak również działania podejmowane przez lublinieckich policjantów na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie lublinieckim.

W swoim wystąpieniu komendant podkreślił fakt wykorzystywania przez mieszkańców aplikacji w postaci mapy zagrożeń, zapewnił zebranych o rzetelnej weryfikacji każdej uzyskanej w ten sposób informacji i podejmowanych działaniach w celu eliminacji stwierdzonego zagrożenia.

Komendant przedstawił również cel i zakres funkcjonowania programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz omówił szereg działań profilaktycznych podejmowanych przez funkcjonariuszy KPP, do których zaliczył debaty społeczne, spotkania z seniorami, pogadanki z najmłodszymi mieszkańcami oraz współpracę z mediami.

W dalszej części prezentacji, uczestnicy odprawy zapoznali się z danymi dotyczącymi zagrożenia przestępczością.
Po omówieniu działań pionów kryminalnych komendant omówił sytuację związaną z bezpieczeństwem na drogach powiatu. Po przedstawieniu danych statystycznych omówił rodzaje i zakres działań profilaktycznych, jakie w bieżącym roku prowadzić będzie lubliniecka drogówka w celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

W końcowej części swojego wystąpienia komendant podziękował panu prokuratorowi i samorządowcom za dotychczasową pomoc i wsparcie oraz zapowiedział dalsze zaangażowanie i kontynuację działań w roku bieżącym.

Podsumowując miniony rok, pamiętajmy, że same działania funkcjonariuszy nie wystarczą, abyśmy mogli czuć się bezpiecznie w domu, w szkole lub na drodze. Ogromny wpływ na poziom bezpieczeństwa ma bowiem postawa każdego mieszkańca, którego reakcja na przypadek naruszenia prawa może wpłynąć na zatrzymanie sprawcy przestępstwa i uniknięcie skutków tego czynu. /KPP w Lubliniec/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *