zachmurzenie umiarkowane
sobota
Reklama
We wtorek radni ustalą nową stawkę za odbiór śmieci
13 stycznia 2021 r. | 12:09
0

We wtorek 19 stycznia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Herbach odbędzie się sesja Rady Gminy Herby, podczas której radni ustalą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Początek sesji o godz. 14:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Analiza wniosków Komisji.
6. Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn. „Remont kotłowni węglowej, instalacji c.o. i c.w.u., ocieplenie stropu w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Chwostek, Pl. M. Kopernika”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Herby ul. Lubliniecka 33”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2021-2027.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
15. Zapytania i sprawy różne.
16. Odpowiedzi na zapytania.
17. Sprawy organizacyjne, komunikaty i informacje.
18. Zakończenie sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *