zachmurzenie duże
24°
23°
piątek
Reklama
fotolia
Ważne informacje dla kierowców
03 października 2018 r. | 11:39
0

Przypominamy, że od 1 października 2018 r. zmieniły się przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczące pojazdów zarejestrowanych w Polsce oraz ich kontroli. Kierowcy nie muszą już posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC pojazdu. W przypadku kolizji możemy sami sprawdzić czy pojazd posiada polisę OC bez konieczności wzywania do tego policjantów.

Od 1 października 2018 r. kierujący pojazdami nie mają obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia „OC” dla, co warto tutaj podkreślić, pojazdów zarejestrowanych w kraju. Policjant w trakcie kontroli drogowej lub obsługi zdarzenia drogowego, uzyska niezbędne informacje o pojeździe i jego ubezpieczeniu za pośrednictwem bazy informatycznej CEPiK. Jednak w przypadku drobnych stłuczek kierujący pojazdami uczestniczącymi w zdarzeniu nadal mogą poprzestać na spisaniu stosownego oświadczenia, w którym zostanie zawarta informacja o aktualnej polisie „OC”.

Jeśli na miejscu ustalimy numer rejestracyjny (np. tablice rejestracyjne, nalepka kontrolna) lub nr VIN pojazdu uczestniczącego w kolizji drogowej istnieje możliwość sprawdzenia, czy pojazd posiada aktualne ubezpieczenie za pośrednictwem strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – poprzez wypełnienie formularza lub pobranie ze strony www.ufg.pl aplikacji mobilnej „Na wypadek”. Uzyskana w ten sposób informacja będzie zawierała między innymi markę i model pojazdu, numer polisy oraz dane ubezpieczyciela.

Niezależnie od powyższego, jeśli doszło do zdarzenia drogowego należy pamiętać o nałożonych na kierującego pojazdem obowiązkach, które określone zostały w art. 44 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W razie uczestniczenia w wypadku drogowym kierujący jest obowiązany:
1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,
3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego,
4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję,
2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,
3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *