zachmurzenie duże
24°
23°
piątek
Reklama
W środę radni będą przyjmować budżet!
16 grudnia 2019 r. | 11:09
0

W środę 18 grudnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Herbach odbędzie się sesja Rady Gminy Herby, podczas której radni przyjmą budżet na 2020 rok.

Początek sesji o godz. 13:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Analiza wniosków Komisji.
6. Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
9. Odczytanie opinii Komisji Rady Gminy.
10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
11. Odczytanie stanowiska Wójta w sprawie naniesionych poprawek i wyjaśnień nie uwzględnionych wniosków komisji.
12. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2020-2026.
14. Głosowanie nad uchwałą budżetową.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarczego Gminy Herby na rok 2020 i lata następne.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych realizowanych w ramach „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Herby”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Herby w roku szkolnym 2019/2020
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Herby na lata 2019-2021.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2020.
22. Zapytania i sprawy różne.
23. Odpowiedzi na zapytania.
24. Sprawy organizacyjne, komunikaty i informacje.
25. Zakończenie sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *