zachmurzenie duże
-2°
-4°
czwartek
Reklama
Urząd Gminy w Herbach
W poniedziałek sesja ws. skargi na wójta i nowej pożyczki
27 września 2019 r. | 11:50
0

W poniedziałek 30 września w sali GOK w Herbach odbędzie się sesja Rady Gminy Herby w sprawie skargi na wójta oraz zaciągnięcia kolejnej pożyczki przez gminę.

Początek sesji o godz. 14:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Analiza wniosków Komisji.
6. Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
7. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/359/09 Rady Gminy Herby z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli dla których gmina Herby jest organem prowadzącym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy Herby na drogach gminnych dla których Gmina Herby jest zarządcą.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu prawa własności do budynku użytkowego – garażu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na organ wykonawczy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Herby.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2019-2024.
15. Zapytania i sprawy różne.
16. Odpowiedzi na zapytania.
17. Sprawy organizacyjne, komunikaty i informacje.
18. Zakończenie sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *