zachmurzenie duże
17°
15°
czwartek
Reklama
W środę sesja absolutoryjna
02 czerwca 2017 r. | 11:46
5

W środę 7 czerwca w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Herby, podczas której radni będą głosować za lub przeciw absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2016.

Początek o godz. 14:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, analiza wniosków komisji.
6. Sprawozdanie z działalności GOPS, ocena zasobów za rok 2016 oraz sprawozdanie ze strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Herby za rok 2016.
7. Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za rok 2016
9. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2016.
10. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu.
11. Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Rolnictwa o sprawozdaniu.
12. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2016.
13. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Herbach za rok 2016.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2016.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pawonków.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2017-2020.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Herby.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Herby w 2017 roku.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
25. Informacja w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości.
26. Zapytania i sprawy różne.
27. Odpowiedzi na zapytania.
28. Sprawy organizacyjne, komunikaty i informacje.
29. Zakończenie sesji.5 odpowiedzi na “W środę sesja absolutoryjna”

 1. Mario pisze:

  Pk 18 pytam ile i dlaczego ? Mamy za dużo pieniędzy ?

 2. Jacek Skubała pisze:

  ile mamy pożyczyć tej gminie?chyba że to darowizna?

 3. BOLEK pisze:

  JAK MOŻNA POMAGAĆ FINANSOWO INNYM JEŚLI SAMEMU MA SIE DŁUGI?

 4. stary pisze:

  Ważniejsze są pkt.19 i 20.Czuć nową pożyczkę

 5. Mario pisze:

  To podobno 3 tys na pomoc w organizacji dożynek powiatowych. Podobno to normalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *