zachmurzenie umiarkowane
12°
sobota
Reklama
RIO pozytywnie o absolutorium dla Wójta
09 czerwca 2021 r. | 10:37
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, w związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Herby, wydała pozytywną pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Herbach o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Herby za 2020 r.

W uzasadnieniu czytamy:

VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Herby z dnia 21 maja 2021 r., który wpłynął do Izby 24 maja 2021 roku, stwierdza co następuje: Jak wynika z nadesłanych materiałów, Komisja Rewizyjna przed wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za 2020 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Skład Orzekający stwierdza, że wyczerpany został tryb określony w art. 270 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305). Wniosek o udzielenie absolutorium Komisja Rewizyjna podjęła jednogłośnie. Biorąc pod uwagę powyższe - wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Herby absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok zaopiniowano jak w sentencji uchwały.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *