zachmurzenie duże
-4°
-6°
poniedziałek
Reklama
d lewej; mjr Piotr Zasempa- st. wychowawca Działu Penitencjarnego ZK Herby, Anna Weber- doradca zawodowy z MCK OHP w Lublińcu, mł. chorąży Piotr Kempa-mł. wychowawca Działu Penitencjarnego ZK Herby/fot. Marcin Drapacz
Podsumowanie wpółpracy OHP z Zakładem Karnym w Herbach
28 stycznia 2019 r. | 11:43
0

Na terenie Zakładu Karnego w Herbach zorganizowano spotkanie poświęcone podsumowaniu efektów dziesięcioletniej współpracy OHP w zakresie aktywizacji zawodowej więźniów, realizowanej w ramach readaptacji społeczno- zawodowej . W spotkaniu wzięli udział; wychowawcy Działu Penitencjarnego mjr. Piotr Zasempa i mł. chorąży Piotr Kempa oraz przedstawicielka Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Częstochowie - doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Lublińcu Anna Weber.

Podczas rozmowy ustalono harmonogram działań na rozpoczęty 2019 rok , który stanowić będzie kontynuację wsparcia z poradnictwa zawodowego udzielanego osadzonym przez doradcę zawodowego z MCK OHP w Lublińcu. Uczestnicy spotkania wspólnie podkreślili , że dużą szansę na ograniczenie bezrobocia wśród osób wykluczonych społecznie daje aktywne uczestnictwo w kursach zawodowych, zdobycie nowego zawodu, przekwalifikowanie się , czy prowadzenie własnej firmy. Byli więźniowie opuszczający mury jednostki penitencjarnej , wychodzący na wolność napotykają na wiele barier i mają ograniczone szanse na znalezienie pracy.

Ważną rolę w działaniach readaptacji społeczno-zawodowej osadzonych pełnią realizowane cyklicznie zajęcia aktywizacyjne, przygotowujące i ułatwiające osobom osadzonym odnalezienie właściwej drogi powrotu na rynek pracy oraz aktywne funkcjonowanie w środowisku zawodowym. Udzielane wsparcie doradcze służy budowaniu pozytywnej motywacji do pracy, pobudzeniu do aktywności, walki z własnymi słabościami i pokonywania życiowych przeciwności , a w końcowym efekcie przyczynia się do wzrostu poczucia wartości i świadomości zawodowej osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Na zakończenie spotkania uczestnicy wyrazili chęć i gotowość do dalszej wzajemnej współpracy pomiędzy OHP a Zakładem Karnym w Herbach .

Autor artykułu: Anna Weber – doradca zawodowy.- MCK LubliniecDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *