zachmurzenie umiarkowane
16°
13°
piątek
Reklama
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Herby
07 października 2022 r. | 11:08
0

Od 10 października do 31 października w siedzibie Urzędu Gminy Herby wyłożony do publicznego wglądu zostanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Herby w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Herby obejmującego sołectwa: Chwostek, Herby, Kalina, Olszyna, Hadra, Lisów, Tanina, Łebki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 20 października 2022 r. w Sali Ślubów – Urząd Stanu Cywilnego, ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby, w godzinach 13:00 - 15:00.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *