zachmurzenie małe
24°
22°
poniedziałek
Reklama
XXII Sesja Rady Gminy Herby
15 marca 2017 r. | 18:51
1

We wtorek 21 marca o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Herby.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Komendy Powiatowej Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2016.
5. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w rejonie działania za rok 2016.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2016r.
7. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2016r.
8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, analiza wniosków komisji.
10. Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Herby, do nowego ustroju szkolnego
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Herby.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Herby dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Herby w 2017 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby.
17. Zapytania i sprawy różne.
18. Odpowiedzi na zapytania.
19. Sprawy organizacyjne, komunikaty i informacje.
20. Zakończenie sesji.Jedna odpowiedź do “XXII Sesja Rady Gminy Herby”

  1. ghy pisze:

    będzie Pan?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *