pochmurnie
14°
13°
środa
Reklama
Nieprawidłowości w zakresie podatków lokalnych
21 lipca 2023 r. | 10:22
0

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wykryła również nieprawidłowości w zakresie podatków lokalnych.

W 2022 r. nieprawidłowo przeprowadzono czynności sprawdzające mające na celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia terminowości złożenia informacji o nieruchomościach oraz zgodności danych wykazanych przez podatników podatku od nieruchomości o posiadanych nieruchomościach oraz nie wezwano podatników do złożenia wyjaśnień i korekt informacji na podatek od nieruchomości. Złożone przez podatników informacje o nieruchomościach nie zawierały adnotacji o uwagach organu podatkowego.

Powyższe było niezgodne z przepisami art. 272 pkt 1 lit a, pkt 2 i pkt 3 i art. 274a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) oraz w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 6 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1452 z późn. zm.).

Powyższe dotyczyło:
· podatnika o numerze wymiarowym 498, który pomimo nabycia udziału w nieruchomości w listopadzie 2022 r. złożył informację o nieruchomościach na okres od stycznia 2023 r. Podatek zapłacony został przez innego podatnika, na którym ciążył solidarny obowiązek zapłaty.
· podatnika o numerze wymiarowym 932, który pomimo nabycia na własność lokalu w wyniku podziału majątku stanowiącego wspólność małżeńska we wrześniu 2022 r., informację o nieruchomościach złożył w grudniu 2022 r. za okres od stycznia 2023 r. Podatek został zapłacony.

Czynności w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości wykonywali pracownicy Referatu Finansowego, nad którymi nadzór sprawowała p. Małgorzata Cierpioł – Skarbnik Gminy Herby.

Wniosek nr 3
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Herby w zakresie czynności sprawdzających informacje o nieruchomościach, stosownie do art. 272 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 oraz art. 274a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 6 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 70), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *