pochmurnie
19°
13°
wtorek
Reklama
Narada z udziałem sekretarza gminy Herby
24 stycznia 2020 r. | 10:12
0

W Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu odbyła się narada roczna podsumowująca osiągnięte wyniki w 2019 r. W naradzie uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, zaproszeni goście oraz policjanci i pracownicy cywilni lublinieckiej komendy.

Do udziału w spotkaniu podsumowującym pracę lublinieckich policjantów w 2019 roku, zaproszeni zostali goście: Burmistrz Miasta Lubliniec Edward Maniura, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki Beata Bacior, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Olczyk, Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Andrzeja Gawrona Dawid Smol, Wójt Gminy Ciasna Zdzisław Kulej, Wójt Gminy Boronów Krzysztof Bełkot, Sekretarz Gminy Herby Elżbieta Machoń, Sekretarz Gminy Kochanowice Andrzej Domagała, natomiast Prokuraturę Rejonową w Lublińcu reprezentowała Małgorzata Popławska.

Po złożeniu meldunku i powitaniu przybyłych gości, Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu podinsp. Dariusz Kiedrzyn przedstawił i omówił wyniki osiągnięte przez lublinieckich policjantów w 2019 roku oraz nakreślił kierunki działania na rok 2020. W prezentacji multimedialnej Komendant Powiatowy szczegółowo przedstawił obecnym na sali mierniki jakie osiągnęli funkcjonariusze lublinieckiej komendy. Mówiono m.in. o zrealizowanych przez lublinieckich policjantów priorytetach Komendanta Głównego Policji oraz obszarach wymagających poprawy o przeprowadzonych w 2019r. na terenie powiatu lublinieckiego debatach i spotkaniach z młodzieżą oraz seniorami, a także omówiono statystykę zgłoszeń dotyczącą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Komendant podkreślił dużą rolę oraz pozytywny odbiór przez mieszkańców programu „Dzielnicowy Bliżej Nas” realizowanego przez dzielnicowych KPP Lubliniec.

Podinsp. Dariusz Kiedrzyn podsumował bardzo dobre, na tle innych jednostek Garnizonu Śląskiego wyniki osiągnięte przez funkcjonariuszy wydziału kryminalnego, a także przedstawił statystykę zdarzeń drogowych na drogach powiatu lublinieckiego w 2019r., wskazując jednocześnie główne cele i zadania jakie stoją przed lublinieckimi policjantami w zakresie poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu na drogach powiatu lublinieckiego.

Prowadzący spotkanie podziękował wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie w realizację zadań w 2019r. podkreślając jak trudna i wymagająca jest policyjna służba, podkreślił profesjonalne podejście wszystkich do realizacji codziennych działań i obowiązków. Podziękował również za otrzymane od samorządów lokalnych w 2019r. wsparcie, podkreślając jak dużą rolę w zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu ma dobra współpraca lokalnych władz samorządowych z Policją. /KPP w Lublińcu/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *