zachmurzenie duże
-2°
-4°
czwartek
Reklama
Herby coraz bliżej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
06 lutego 2019 r. | 11:40
0

Sejmik Województwa Śląskiego zaopiniował wniosek GZM o włączenie gmin: Ciasnej, Herbów, Lublińca i Woźnik w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Opinia Sejmiku jest wymagana ustawowo w procedurze zmiany granic związku metropolitalnego. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia zmienić obszar i granice związku metropolitalnego przez wskazanie gmin wchodzących w jego skład. Duże znaczenie mają istniejące formy współpracy gmin, powiązania funkcjonalne, procesy urbanizacyjne oraz układ osadniczy oraz przestrzenny, więzi społeczne, gospodarcze oraz kulturowe na obszarze metropolii.

„W regionalnych dokumentach strategicznych i planistycznych – w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2020+ oraz Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ metropolia wraz ze swoim obszarem funkcjonalnym rozumiana jest jako główne ogniwo koncentrujące procesy rozwoju gospodarczego i społecznego województwa, a także podnoszące konkurencyjność całego regionu jako jednego z krajowych biegunów rozwoju o znaczeniu europejskim” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały. /Śląskie/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *