bezchmurnie
-1°
-2°
poniedziałek
Reklama
Będzie drożej za odbiór śmieci!
23 listopada 2022 r. | 11:49
0

W czwartek, 24 listopada o godz. 13:00 w GOK w Herbach odbędzie się sesja Rady Gminy Herby, podczas której na wniosek Wójt Iwony Burek radni podniosą podatek od środków transportowych oraz podwyższą opłatę za odbiór śmieci.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Analiza wniosków Komisji.
6. Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Herbach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Herby.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i tryby korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Herby.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Herby na rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/289/22 Rady Gminy Herby z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2022-2027.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Herby.
17. Zapytania i sprawy różne.
18. Odpowiedzi na zapytania.
19. Sprawy organizacyjne, komunikaty i informacje.
20. Zakończenie sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *