pochmurnie
15°
14°
czwartek
Reklama
Kolejne uwagi RIO do pracy urzędu
24 lipca 2023 r. | 11:29
0

Kolejna uwaga Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczyła zaniechania w wezwaniach dotyczących braku złożenia deklaracji od podatku od nieruchomości.

Do dnia zakończenia kontroli zaniechano wezwania podatników działających w formie stowarzyszeń, zwolnionych od podatku od nieruchomości, do złożenia wyjaśnień w zakresie przyczyn braku złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, jak też do złożenia deklaracji za lata 2019 - 2022, czym naruszono art. 274a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 6 ust. 1, ust. 9 pkt 1 i ust. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.). Kluby sportowe, w liczbie czterech, działające w formie stowarzyszeń, pierwsze deklaracje na podatek od nieruchomości złożyły od roku 2023.

Czynności w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości wykonywali pracownicy Referatu Finansowego, nad którymi nadzór sprawowała p. Małgorzata Cierpioł – Skarbnik Gminy Herby.

Wniosek nr 4
Wezwać do złożenia deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości za lata 2019 - 2022 podmioty zwolnione od podatku od nieruchomości, które nie dopełniły tego obowiązku, stosownie do przepisów art. 274a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 6 ust. 1, ust. 9 pkt 1 i ust. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 70), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *