pochmurnie
14°
13°
środa
Reklama
Kolejna sesja Rady Gminy Herby
10 grudnia 2021 r. | 12:56
0

W środę 15 grudnia o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Herbach odbędzie się sesja Rady Gminy Herby, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Herby lub jej jednostkom podległym.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Analiza wniosków Komisji.
6. Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2021-2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Herby lub jej jednostkom podległym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Herby w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
12. Zapytania i sprawy różne.
13. Odpowiedzi na zapytania.
14. Sprawy organizacyjne, komunikaty i informacje.
15. Zakończenie sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *