zachmurzenie umiarkowane
czwartek
Reklama
Jutro sesja Rady Gminy Herby
26 września 2022 r. | 11:44
0

We wtorek 27 września o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Herbach odbędzie się sesja Rady Gminy Herby, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Herby na lata 2022-2026 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 r".

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Analiza wniosków Komisji.
6. Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Herby na lata 2022-2026 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 r.".
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2022-2027.
12. Zapytania i sprawy różne.
13. Odpowiedzi na zapytania.
14. Sprawy organizacyjne, komunikaty i informacje.
15. Zakończenie sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *