zachmurzenie umiarkowane
sobota
Reklama
Jutro sesja Rady Gminy Herby
25 kwietnia 2022 r. | 09:05
0

We wtorek 26 kwietnia o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Herbach odbędzie się sesja Rady Gminy Herby, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie wsparcia finansowego dla realizacji zadania pn. "Projekt budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Olszyna".

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Analiza wniosków Komisji.
6. Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Olszyna”
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/240/22 Rady Gminy Herby z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2022-2027.
12. Zapytania i sprawy różne.
13. Odpowiedzi na zapytania.
14. Sprawy organizacyjne, komunikaty i informacje.
15. Zakończenie sesjiDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *