zachmurzenie umiarkowane
16°
13°
piątek
Reklama
Dziś sesja Rady Gminy Herby
24 kwietnia 2019 r. | 10:52
0

Dziś w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach odbędzie się VI sesja Rady Gminy Herby, podczas której radni ustalą wysokość wynagrodzenia inkasentów.

Początek sesji o godz. 13:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Komendy Powiatowej Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Herby za rok 2018.
6. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w rejonie działania za rok 2018.
7. Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
12. Zapytania i sprawy różne.
13. Odpowiedzi na zapytania.
14. Sprawy organizacyjne, komunikaty i informacje.
15. Zakończenie sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *