pochmurnie
14°
13°
środa
Reklama
Dziś sesja Rady Gminy Herby
24 sierpnia 2022 r. | 11:57
0

Dziś o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Herbach odbędzie się sesja Rady Gminy herby, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030".

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Analiza wniosków Komisji.
6. Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030".
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030".
9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania zarządzania przystankami zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Herby.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/291/18 Rady Gminy Herby z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/220/21 Rady Gminy Herby z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Herby.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2022-2027.
15. Zapytania i sprawy różne.
16. Odpowiedzi na zapytania.
17. Sprawy organizacyjne, komunikaty i informacje.
18. Zakończenie sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *