pochmurnie
14°
14°
czwartek
Reklama
Dziś sesja budżetowa
20 grudnia 2023 r. | 11:12
0

Już dziś o godz. 13:15 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Herbach odbędzie się sesja Rady Gminy Herby, podczas której zostanie uchwalony budżet na 2024 rok.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Analiza wniosków Komisji.
6. Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
7. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
8. Odczytanie opinii Komisji Rady Gminy.
9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
10. Odczytanie stanowiska Wójta w sprawie naniesionych poprawek i wyjaśnień nie uwzględnionych wniosków komisji.
11. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2024-2033.
13. Głosowanie nad uchwałą budżetową.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarczego Gminy Herby na rok 2024 i lata następne.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Lublinieckim w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Gminy Herby.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Herby.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2023-2033.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2024.
22. Zapytania i sprawy różne.
23. Odpowiedzi na zapytania.
24. Sprawy organizacyjne, komunikaty i informacje.
25. Zakończenie sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *