zachmurzenie duże
23°
19°
poniedziałek
Reklama
RDLP w Poznaniu
Będzie zakaz wstępu do lasu
16 maja 2022 r. | 11:10
0

Nadleśnictwo Herby podjęło decyzję o przeprowadzeniu zabiegów ograniczania liczebności populacji osnui gwiaździstej z zastosowaniem środka ochrony roślin.

Powtarzające się wzmożone i masowe wystąpienia osnui gwiaździstej stanowią główne zagrożenie dla starszych drzewostanów sosnowych Nadleśnictwa Herby. Osobliwością pojawów tej błonkówki jest ich wyjątkowa długotrwałość i permanentne utrzymywanie się w opanowanych przez nią drzewostanach. Wzmożone i masowe pojawy osnui gwiaździstej trwają zazwyczaj tak długo, jak okresy pozostawania jej w fazie latentnej (stanie normalnym).

Głównym celem planowanych zabiegów ochronnych jest niedopuszczenie do pogłębienia depresyjnej sytuacji drzewostanów wskutek żerów prześwietlających i pełnych (osłabionych głębokim deficytem wodnym w następstwie anomalnie ciepłych i suchych sezonów wegetacyjnych ostatnich lat. Odstąpienie od ich wykonania, może doprowadzić do silnej defoliacji lub gołożerów, skutkujących zachwianiem trwałości zagrożonych i osłabionych drzewostanów.

Zabiegiem ochronnym objęte zostaną drzewostany sosnowe na łącznej powierzchni 78 ha, w leśnictwach: Lisów – 16 ha, Lubockie – 44 ha i Kochanowice – 18 ha, położonych w zasięgu terytorialnym gminy Kochanowice. Do ograniczania liczebności larw osnui gwiaździstej użyty zostanie środek ochrony roślin o nazwie handlowej DIMILIN 480 SC (substancja czynna: diflubenzuron).

Zgodnie z Decyzją WIORiN w Katowicach z 11 marca br. (ORiN.7123.1.1.2022) rozpoczęcie zabiegów ograniczających planowane jest pod koniec I dekady maja, a ich zakończenie przewiduje się w połowie jego III dekady (ścisły termin uzależniony jest od tempa rozwoju owada, które determinuje przebieg warunków pogodowych).

DIMILIN 480 SC będzie wprowadzany w korony drzew przy użyciu zamontowanej na samolocie PZL M18B Dromader podkskrzydłowej aparatury atomizerowej. Umożliwia ona precyzyjną aplikację dawek ultraniskoobjętościowych za pomocą 10. rozpylaczy rotacyjnych, tzw. atomizerów typu Micronair AU 5000. Preparat DIMILIN 480 SC będzie aplikowany w dawce 0,10 l/ha, co odpowiada 48 g substancji czynnej na 1 ha. Ultra mała dawka preparatu zgodnie z jego etykietą zostanie rozcieńczona wodą do objętości 2,4 l/ha oraz uzupełniona adiuwantem IKAR 95 EC do pożądanej objętości dawki cieczy użytkowej wynoszącej 3,10 l/ha.

Diflubenzuron stosowany w formie preparatu DIMILIN 480 SC wykazuje działanie żołądkowe, a więc ujawnia swą aktywność po spożyciu przez larwy np. potraktowanego nim igliwia sosnowego. Ujawnia też działanie owicydowe (jajobójcze), co oznacza, że z jaj traktowanych tym preparatem nie wylęgają się larwy lub zamierają wkrótce po wylęgu. Preparat ten nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka. Okres karencji, tj. czasu, jaki musi upłynąć od ostatniego zastosowania tego środka do dnia zbioru roślin runa leśnego wynosi 24 godziny. Natomiast okres prewencji, czyli czasu po jakim od dokonania zabiegu na obszar, w którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta - nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

W sposób miejscowo przyjęty, np. przez wywieszenie obwieszczeń i ogłoszeń oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych, mieszkańcy miejscowości położonych w sąsiedztwie pól zabiegowych zostaną powiadomieni o terminach prowadzenia zamierzonych zabiegów ochronnych, ich lokalizacji, jak również o nazwie handlowej środka ochrony roślin i jego adiuwantu, które będą stosowane oraz niezbędnych środkach ostrożności. Na drogach dojazdowych do kompleksów leśnych w których będą prowadzone zabiegi ochronne i na granicach drzewostanów objętych zabiegami, zostaną ustawione tablice ostrzegawczo-informacyjne o zakazie wstępu.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.