zachmurzenie duże
21°
19°
czwartek
Reklama
Będzie podwyżka diet radnych i sołtysów
24 grudnia 2021 r. | 09:28
0

W środę 29 grudnia o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Herbach odbędzie się sesja Rady Gminy Herby, podczas której radni uchwalą budżet na 2022 rok oraz podniosą wysokość swoich i sołtysów diet.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Analiza wniosków Komisji.
6. Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
7. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
8. Odczytanie opinii Komisji Rady Gminy.
9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projektcie uchwały budżetowej.
10. Odczytanie stanowiska Wójta w sprawie naniesionych poprawek i wyjaśnień nie uwzględnionych wniosków komisji.
11. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2022-2027.
13. Głosowanie nad uchwałą budżetową.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarczego Gminy Herby na rok 2022 i lata następne.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Gminy Herby.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom z terenu Gminy Herby.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2022.
20. Zapytania i sprawy różne.
21. Odpowiedzi na zapytania.
22. Sprawy organizacyjne, komunikaty i informacje.
23. Zakończenie sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *