zachmurzenie duże
21°
17°
czwartek
Reklama
Będzie można pozyskać nowe środki z Unii na więcej inwestycji. Wyzwanie przed nowym Wójtem!
29 sierpnia 2018 r. | 08:17
0

Z końcem lipca Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w RPO WSL 2014-2020. Nowy, zaktualizowany dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa 16 sierpnia br. Co to oznacza dla gmin? Będzie można starać się o więcej środków na kilka nowych rzeczy. Zaktualizowany program operacyjny został rozszerzony m.in. o 3 nowe obszary wsparcia. Została stworzona m.in. możliwość wsparcia projektów dotyczących wymiany indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne kotły opalane m.in. paliwem stałym wraz z ewentualną termomodernizacją.

Na dodatkowe wsparcie mogą liczyć również przedsiębiorcy, a to dzięki rozszerzeniu działań w osiach priorytetowych: I Nowoczesna gospodarka oraz III Konkurencyjność MŚP. W ramach I osi będą oni mogli inwestować w usługi proinnowacyjne. Natomiast zmiany w obszarze III osi wynikają głównie z potrzeby umiędzynarodowienia gospodarki regionu. Nasi przedsiębiorcy wyrobili sobie już markę jako innowacyjni i godni zaufania partnerzy biznesowi. Do tej pory w RPO brakowało jednak mechanizmów wspierających promocję śląskich firm na zagranicznych rynkach. Nowe działanie z zakresu Konkurencyjności MŚP otworzy im możliwość nawiązywania długoterminowych relacji partnerskich z przedsiębiorcami z całego świata oraz ułatwi promocję śląskich pomysłów biznesowych za granicą.

Nowe obszary wsparcia w RPO WSL 2014-2020 to w szczególności:

Wsparcie ekosystemu innowacji – oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka.

Wsparcie promocji gospodarczej regionu (planowana ścieżka pozakonkursowa) oraz dofinansowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw (planowana ścieżka konkursowa) – oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP.

Wymiana źródeł ciepła na kotły minimum 5 klasy emisji opalane m.in. paliwem stałym (dopuszczalne są również urządzenia zgodne ze standardami ekoprojektu) wraz z termomodernizacją oraz zastosowaniem i premiowaniem odnawialnych źródeł energii – oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

Aktualizacja RPO WSL 2014-2020 w mniejszym lub większym stopniu wpłynęła na niemal każdą oś priorytetową programu. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. nowych typów projektów przypisanych do osi priorytetowych: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna oraz VI Transport. W tej pierwszej całkowicie usunęliśmy wsparcie dla pojazdów napędzanych wyłącznie silnikami diesla, a rozszerzyliśmy ją o wsparcie budowy i przebudowy tras rowerowych. Natomiast dziedzinę transportu poszerzyliśmy o nowy typ dróg, których rozbudowa będzie mogła zostać dotowana unijnymi środkami, dając w ten sposób samorządom możliwość wsparcia budowy dróg powiatowych i gminnych.

Rozszerzone zostały również możliwe działania w ramach osi XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Od tej pory możliwe będzie również realizowanie projektów zakładających wyłącznie poprawę jakości wychowania przedszkolnego, bez konieczności tworzenia nowych placówek opieki przedszkolnej w gminach o wysokim stopniu upowszechnienia wychowania przedszkolnego.

Natomiast wsparcie w ramach osi VII Rynek pracy rozszerzyliśmy o nowe grupy docelowe tj. osoby pracujące (ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych), reemigranci, imigranci, osoby odchodzące z rolnictwa oraz ich rodziny. /Urząd Marszałkowski Ślaskie/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *