zachmurzenie duże
niedziela
Reklama
Szczegóły nowej podwyżki za odbiór odpadów
27 stycznia 2021 r. | 11:55
0

Na wniosek Wójta, Rada Gminy Herby podwyższyła opłatę za śmieci. Dziś Urząd Gminy Herby opublikował szczegóły podwyżki.

Poniżej komunikat w tej sprawie.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Herby nr XIX/157/20 i XIX/158/20 z dnia 29.12.2020 r. w 2021r. będą obowiązywać następujące stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Herby:

23,00 zł/osobę/miesiąc – gdy właściciel nieruchomości segreguje odpady,
46,00 zł/osobę/miesiąc – gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi mogą uzyskać ulgę z tytułu kompostowania bioodpadów w wysokości 1,00 zł/osobę/miesiąc. Warunkiem jest posiadanie kompostownika przydomowego oraz złożenie przez właściciela nieruchomości w Urzędzie Gminy Herby nowej deklaracji, w której oświadczy, że na nieruchomości będą kompostowane bioodpady. W takim przypadku z posesji nie będą odbierane bioodpady.

Od 1 stycznia 2021r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Herby odbierać będzie firma FCC Lubliniec sp. z o.o. z Lublińca. Będzie ona również wyposażać posesje w worki do zbierania odpadów segregowanych.

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujących terminach:

do 15 marca – za okres od stycznia do marca,
do 15 maja – za okres od kwietnia do czerwca,
do 15 września – za okres od lipca do września,
do 15 listopada – za okres od października do grudnia. /UG Herby/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *