pochmurnie
19°
13°
wtorek
Reklama
eagra.pl
Obowiązkowa ewidencja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków
27 kwietnia 2018 r. | 12:48
0

Do 29 czerwca 2018 r. właściciele nieruchomości na terenie Gminy Herby posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Urzędu Gminy Herby.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Herby o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Herby w terminie do 29 czerwca 2018 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby w pok. nr 13 lub na stronie internetowej Urzędu.

Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy Herby j.w. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@herby.pl

W przypadku nie złożenia oświadczenia Wójt Gminy Herby będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości  płynne.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Herby będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy UCPG właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów
i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższego zgłoszenia i dostarczenie do Urzędu Gminy Herby lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@herby.pl w terminie do 29 czerwca 2018 roku.

Załącznik: Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ściekówDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *