zachmurzenie małe
23°
22°
poniedziałek
Reklama
Jutro sesja
19 września 2017 r. | 12:03
2

Już jutro, tj. w środę 20 września o godz. 14:00 w w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach odbędzie się  XXV Sesja Rady Gminy Herby, podczas której jest szansa, że któryś z radnych złoży jakiś wniosek lub interpelację.

porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie międzysesyjnym.
 1. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, analiza wniosków komisji.
 2. Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
 3. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Herby w latach 2017 – 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez gminę Herby zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2017-2020.
 12. Informacja w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości.
 13. Zapytania i sprawy różne.
 14. Odpowiedzi na zapytania.
 15. Sprawy organizacyjne, komunikaty i informacje.
 16. Zakończenie sesji.


2 odpowiedzi na “Jutro sesja”

 1. ziomek pisze:

  O co chodzi z tymi Adwentystami Dnia Siódmego? ????

 2. BOLEK pisze:

  TROSZKĘ WIĘCEJ WIADOMOŚCI PO SESJI NA FORUM SZCZEGÓŁY.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *