słabe opady deszczu
23°
23°
piątek
Reklama
Jutro sesja Rady Gminy Herby
15 listopada 2017 r. | 12:50
1

W czwartek 16 listopada o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Herby, podczas której radni będą uchwalać m.in. program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Herby.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, analiza wniosków komisji.
6. Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Herbach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Herbach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Lisowie ze Szkołą Filialną w Hadrze w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Lisowie ze Szkołą Filialną w Hadrze.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Olszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Olszynie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Herby z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/619/10 z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Herby w latach 2010-2014 oraz uchwały nr XXV/233/17 z dnia 20 września 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Herby w latach 2017-2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Herby w latach 2017-2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Herby.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Herby.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Herby na rok 2018.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr X/105/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów druków w wymiarach podatkowych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2017-2021.
20. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych.
21. Informacja w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości.
22. Zapytania i sprawy różne.
23. Odpowiedzi na zapytania.
24. Sprawy organizacyjne, komunikaty i informacje.
25. Zakończenie sesji.Jedna odpowiedź do “Jutro sesja Rady Gminy Herby”

  1. BOLEK pisze:

    CO Z TYMI ULICAMI CO WOJEWODA W HERBACH ZAKWESTIONOWAŁ JAKO WŁASNOŚĆ
    `GMINY?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *