zachmurzenie umiarkowane
12°
sobota
Reklama
GOK w Herbach Organizuje II Wojewódzki Konkurs Piosenki Polskiej “Ukryte Talenty 2021”
15 września 2021 r. | 11:17
0

Gminny Ośrodek Kultury w Herbach zaprasza do wzięcia udziału w II Wojewódzkim konkursie polskiej piosenki "Ukryte talenty 2021".

regulamin konkursu:

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Herbach, ul. Lubliniecka 31, 42-284 Herby www.gok-herby.pl, email: gokherby@gmail.pl, tel. 579 954 907

Cele konkursu:
- prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów polskiej sceny muzycznej,
- wspieranie osób uzdolnionych wokalnie,
- propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
- promocja twórczości dziecięcej i młodzieżowej,
- promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie,
- wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do
pracy twórczej w zakresie muzyki,
- rozwijanie talentów estradowych.

Uczestnicy konkursu oraz warunki udziału w konkursie:
Konkurs adresowany do dzieci, młodzieży mieszkających na terenie województwa śląskiego, których udział w konkursie jest dobrowolny i na jednakowych zasadach. Adresaci konkursu prezentują jeden utwór w języku polskim. Podczas tegorocznego konkursu uczestnicy zaśpiewają wybraną przez siebie piosenkę polskiego wykonawcy: Majki Jeżowskiej, Krzysztofa Krawczyka lub Zespołu Perfect, w łącznym czasie nieprzekraczającym 5 minut. Utwór nie może zawierać wulgarnych, dyskryminujących treści oraz elementów promujących używki. Konkurs adresowany jest do amatorów.

W Konkursie mogą wziąć udział amatorzy:
soliści grupy: wokalne, wokalno – instrumentalne.

Soliści zaprezentują się w następujących kategoriach:
przedszkolaki
uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej
uczniowie klas VII- VIII szkoły podstawowej
uczniowie szkół ponadpodstawowych

Uczestnicy konkursu mogą śpiewać a capella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej osoby lub z podkładem muzycznym.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 25 października 2021r. do godz. 23:59:
Nagrać piosenkę (obraz i dźwięk).
Wypełnić kartę zgłoszeniową uczestnika.
Przesłać nagranie i kartę zgłoszeniową na adres mailowy: gokherby@gmail.com
Nagrania nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

Rozstrzygnięcie Konkursu:
Nagrania nadesłane na konkurs zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora, która wyłoni laureatów I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych. Oceny członków Komisji będą tajne a werdykty ostateczne. Komisja oceniając uczestników posłuży się następującymi kryteriami oceny, tj. dobór repertuaru do wieku uczestnika, zgodność temat utworów z charakterem konkursu, muzykalność i warunki głosowe wykonawców, oryginalność interpretacji, staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii), ogólny wyraz artystyczny.

Rozstrzygnięcie konkursu i podanie informacji o jego wynikach zamieszczone zostanie na stronie internetowej www.gok-herby.pl oraz portalach społecznościowych do dnia 8 listopada br.

Nagrody rzeczowe:
Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Grupy otrzymają 1 nagrodę rzeczową. Każdy wykonawca otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upominek. Informacja o odbiorze nagród pojawi się w późniejszym terminie.

Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie zgłoszeń niespełniających wymogów niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów konkursu.
Decyzje organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *